Zarządzenia

Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 2/RKR/2019 z dnia 14 lutego 2019 w sprawie zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT przeznaczonych na działalność Samorządu Studenckiego WAT, Samorządu Doktorantów WAT oraz uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów

Zarządzenie nr 2-RKR-2019 z dnia 14 luty 2019 r.
Załącznik nr 1 Wniosek o uruchomienie środków
Załącznik nr 2 Wstępny kosztorys wydarzenia
Załącznik nr 3 Wstępny harmonogram organizacji wydarzenia
Załącznik nr 4 Wniosek o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 5 Zapotrzebowanie do magzynu WAT
Załącznik nr 6 Zamówienie
Załącznik nr 7 Wniosek – skierowanie w podróż służbową na terenie kraju
Załacznik nr 8 Wniosek – skierowanie za granicę