Zaproszenie na III Posiedzenie Parlamentu

Zapraszam wszystkich studentów Wojskowej Akademii Technicznej na III Posiedzenie Parlamentu Samorządu Studenckiego WAT w dniu 8 marca 2018 roku o godz. 17:30 w Klubie WAT – sala 115.

Plan posiedzenia:
1. Otwarcia spotkania.
2. Podjęcie uchwały na temat przekazania środków Samorządu Studenckiego na organizację Balu Studenta.
3. Podjęcie uchwały na temat przekazania środków Samorządu Studenckiego na organizację Pucharu Rektorów.
4. Podjęcie uchwały zatwierdzającej terminarz posiedzeń Parlamentu Samorządu Studenckiego WAT w pierwszym półroczu kadencji 2018.
5. Pozyskiwanie partnerów dla Samorządu Studenckiego WAT oraz zniżek i promocji dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej.
6. Działania w zakresie decyzji 145/MON.
7. Stworzenie bazy kontaktów z byłymi działaczami Samorządu Studenckiego WAT.
8. Stworzenie bazy materiałów, dokumentów i informacji Samorządu Studenckiego WAT.
9. Konsultacje ze Studenckim Komisarzem Wyborczym na temat ostatecznego terminu wyborów uzupełniających do Parlamentu SS WAT oraz WRS IOE.
10. Konsultacje z Komisją Rewizyjną na temat obecności na posiedzeniach.
11. Konsultacje z Komisją Rewizyjną i Studenckim Komisarzem Wyborczym na temat propozycji zmian w regulaminie.
12. Dyżury codzienne w Biurze Samorządu Studenckiego.
13. Dzień znajomości praw i obowiązków studenta na Wojskowej Akademii Technicznej.
14. Bluzy dla studentów WAT.
15. Ankiety USOS.
16. Turnieje wydziałowe i ogólnouczelniane FIFA18.
17. Bal Studenta.
18. Puchar Rektorów.
19. Juwenalia.
20. Wieczory taneczne i karaoke w Klubie WAT.
21. Majówka WAT oraz Adapciak.
22. Wolne wnioski.

Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego WAT

sierż. pchor. Marek DORS (WCY)