Wybory w Samorządzie – najnowsze decyzje SKW

Decyzja ws. zarządzenia wyborów do organów SSWAT z dnia 2 stycznia 2018 r.:

Decyzja SKW nr 1/2018 dotycząca wyborów na Przewodniczących KP, Sekretarza, SKW oraz przedstawicieli studentów w Senacie i Kolegium Elektorów Akademii

Obwieszczenie o wynikach głosowania na posiedzeniu Parlamentu w dniu 4 stycznia 2018 r.:

Obwieszczenie SKW ws. informacji dla studentów o przebiegu wyborów na pierwszym posiedzeniu Parlamentu SSWAT

Decyzja ws. ważności wyborów z 4 stycznia 2018r.

Decyzja SKW Samorządu Studenckiego WAT nr 2/SKW/2018 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów

Załącznik do decyzji SKW nr 2/SKW/2018

Wyniki wyborów na pierwszych posiedzeniach Komisji Programowych z dnia 31.01.2018 r.:

Obwieszczenie SKW Samorządu Studenckiego WAT ws. ogłoszenia wyników wyborów na pierwszych posiedzeniach Komisji Programowych

Stwierdzenie ważności wyborów z dnia 4.02.2018 r.:

Decyzja SKW Samorządu Studenckiego WAT nr 3/SKW/2018 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów

Załącznik do decyzji SKW nr 3

Obwieszczenie o wynikach głosowania na posiedzeniu Parlamentu w dniu 8 marca 2018 r.:

Obwieszczenie SKW ws. informacji dla studentów o przebiegu głosowania na przedstawiciela do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

Decyzja ws. wygaszenia mandatu z 9 marca 2018 r.

Decyzja SKW nr 04/2018 ws. wygaszenia mandatu członka Samorządu Studenckiego WAT

Obwieszczenie o wynikach głosowania na posiedzeniu Wydziałowej Rady Samorządy WCY w dniu 12.03.2018 r.:

Obwieszczenie SKW ws. informacji dla studentów o przebiegu głosowania na członków Kolegium Elektorów WCY na posiedzeniu WRS WCY w dniu 12.03.2018 r.

Decyzja ws. stwierdzenia ważności wyborów z dnia 13.03. 2018 r.:

Decyzja SKW nr 05/SKW/2018 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów na posiedzeniu Parlamentu Samorządu Studenckiego WAT w dniu 08.03.2018 r.

Decyzja ws. stwierdzenia ważności wyborów z dnia 16.03. 2018 r.:

Decyzja SKW nr 06/SKW/2018 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów na posiedzeniu WRS WCY w dniu 12.03.2018 r.

Decyzja ws. wygaszenia mandatu z pełnionej funkcji z dnia 16.03.2018 r.:

Decyzja SKW nr 07/SKW/2018 ws. wygaszenia mandatu z pełnionej funkcji członków organów Samorządu Studenckiego WAT

Decyzja ws. zarządzenia wyborów uzupełniających:

Decyzja SKW nr 08/SKW/2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na funkcje Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Nowych Technologii i Chemii

Decyzja ws. wygaszenia mandatu z dnia 21 marca 2018 r.:

Decyzja SKW nr 09/SKW/2018 ws. wygaszenia mandatu członka Samorządu Studenckiego WAT

Decyzja ws. zarządzenia wyborów uzupełniających oraz ustalenie terminarza wyborczego z dnia 22.03.2018 r.:

Decyzja SKW nr 10/SKW/2018 ws. zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady WTC, WML, IOE oraz Parlamentu Samorządu Studenckiego WAT z listy ogólnouczelnianej oraz ustalenie terminarza wyborczego

Obwieszczenie o wynikach głosowania na posiedzeniu WRS WTC w dniu 22.03.2018 r.:

Obwieszczenie SKW z dnia 22.03.2018r. ws. informacji dla studentów o wynikach głosowania na posiedzeniu WRS WTC

Decyzja ws. stwierdzenia ważności wyborów z dnia 26.03.2018 r.:

Decyzja SKW nr 11/SKW/2018 ws. stwierdzenia ważności wyborów przeprowadzonych na posiedzeniu WRS WTC w dniu 22.03.2018 r.

Decyzja ws. powołania komisji wyborczych z dnia 27.03.2018 r.:

Decyzja SKW nr 12/SKW/2018 ws. powołania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających

Obwieszczenia ws. szczegółowych informacji dot. wyborów uzupełniających z dnia 28.03.2018 r.:

OBWIESZCZENIE Komisji Wyborczej Wydziału Nowych Technologii i Chemii

OBWIESZCZENIE Komisji Wyborczej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

OBWIESZCZENIE Komisji Wyborczej Instytutu Optoelektroniki

Obwieszczenie SKW ws. szczegółowych informacji na temat wyborów uzupełniających z dnia 05.04.2018 r.:

Obwieszczenie SKW z dnia 05.04.2018 ws. szczegółowych informacji w wyborach uzupełniających do SS WAT

Decyzja SKW ws. stwierdzenia ważności wyborów z dnia 09.04.2018 r.:

Decyzja SKW nr 13/SKW/2018 ws. stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających

Decyzja SKW  ws. utraty mandatu członka organu Samorządu Studenckiego WAT z dn. 12.04.2018 r.:

Decyzja SKW nr 14 oraz nr 15/SKW/2018 ws. utraty mandatu członka organu Samorządu Studenckiego WAT

Decyzja SKW ws. zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Cybernetyki kadencji 2018 z dnia 04.05.2018 r.:

Decyzja SKW nr 16/SKW/2018 ws. zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Cybernetyki

Decyzja SKW ws. powołania komisji wyborczych z dnia 07.05.2018 r.:

Decyzja SKW nr 17/SKW/2018 ws. powołania komisji wyborczych

Obwieszczenie SKW dot. wyników wyborów na VI Posiedzeniu Parlamentu Samorządu Studenckiego WAT z dnia 07.05.2018 r.:

Obwieszczenie SKW z dnia 07.05.2018 dot. wyników wyborów uzupełniających na przedstawiciela do Senatu Akademii WAT z listy samorządowej

Decyzja SKW ws. stwierdzenia ważności wyborów przeprowadzonych na VI posiedzeniu Parlamentu Samorządu Studenckiego WAT:

Decyzja SKW nr 18/SKW/2018 ws. stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających na Przedstawiciela Samorządu Studenckiego WAT w Senacie WAT

Decyzja SKW ws. utraty pełnionej funkcji przez członka organu Samorządu Studenckiego WAT:

Decyzja SKW nr 19/SKW/2018 ws. utraty pełnienia funkcji członka organu Samorządu Studenckiego WAT z dnia 08.05.2018 r.

Obwieszczenie Komisji Wyborczej WCY z dnia 11.05.2018 r.:

OBWIESZCZENIE Komisji Wyborczej WCY ws. wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Cybernetyki

Obwieszczenie o wynikach wyborów uzupełniających do Rady WCY:

Obwieszczenie SKW ws. wyników wyborów uzupełniających do Rady WCY

Decyzja SKW ws. stwierdzenia ważności wyborów z dnia 21.05.2018 r.:

Decyzja SKW nr 20/SKW/2018 ws. stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Cybernetyki

Decyzja SKW ws. stwierdzenia utraty mandatu członka Samorządu Studenckiego z dnia 19.06.2018 r.:

Decyzja SKW nr 21/SKW/2018 ws. stwierdzenia utraty mandatu członka SS WAT

Decyzja SKW ws. stwierdzenia utraty mandatu członka Samorządu Studenckiego z dnia 31.08.2018 r.:

Decyzja SKW nr 22/SKW/2018 ws. stwierdzenia utraty mandatu członka SS WAT

Decyzja SKW ws. stwierdzenia utraty pełnienia funkcji członka organu Samorządu Studenckiego WAT z dnia 01.09.2018 r.:

Decyzja SKW nr 23/SKW/2018 ws. stwierdzenia utraty pełnienia funkcji członka organu SS WAT

Obwieszenia o wynikach wyborów przeprowadzonych na IX Posiedzeniu Parlamentu Samorządu Studenckiego WAT z dnia 02.10.2018 r.:

Obwieszczenie o wynikach wyborów na przedstawicieli w Senacie Akademii WAT z ramienia SS WAT

Obwieszczenie o wynikach wyborów przedstawiciela w Komisji Wyborczej Akademii z ramienia SS WAT

Obwieszczenie o wynikach wyborów uzupełniających na przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Cybernetyki przeprowadzonych w dniu 02.10.2018 r.:

Obwieszczenie o wynikach wyborów uzupełniających na przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Cybernetyki SS WAT

Decyzje SKW ws. stwierdzenia ważności wyborów przeprowadzonych na IX Posiedzeniu Parlamentu Samorządu Studenckiego WAT z dnia 02.10.2018 r.:

Decyzja SKW nr 24/SKW/2018 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów na przedstawicieli w Senacie Akademii WAT z ramienia SS WAT z dnia 06.10.2018 r.

Decyzja SKW nr 25/SKW/2018 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów na przedstawiciela Komisji Wyborczej Akademii z ramienia SS WAT  z dnia 06.10.2018 r.

Decyzja SKW ws. stwierdzenia ważności wyborów z dnia 06.10.2018 r.:

Decyzja SKW nr 26/SKW/2018 ws. stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających na przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Cybernetyki WAT

Decyzja SKW ws. zarządzenia wyborów na kadencję 2019 r.:

Decyzja SKW nr 27/SKW/2018 z dn. 31.10.2018r. ws. zarządzenia wyborów na kadencję 2019r.

Decyzja SKW ws. powołania komisji wyborczych w wyborach na kadencję 2019 r.:

Decyzja SKW nr 28/SKW/2018 ws. powołania komisji wyborczych z dnia 13.11.2018 r.

Obwieszczenia Wyborcze z dnia 16.11.2018 r.:

IOE

WTC

WML

WME

WLO

WIG

WEL

WCY

RM 3

RM 2

Obwieszczenie SKW z dnia 22.11.2018 r. ws. listy kandydatów w wyborach kadencji 2019 r.:

Kandydaci w wyborach kadencji 2019

Obwieszczenie SKW z dnia 24.11.2018 r. ws. ogłoszenia wyników wyborów kadencji 2019 r.:

OBWIESZCZENIE

Decyzja nr 29:

Decyzja SKW nr 29

Deyzja nr 30:

Decyzja SKW nr 30

Decyzja SKW nr 31 – stwierdzająca ważność wyborów do Samorządu Studenckiego kadencji 2019 r.:

Decyzja SKW nr 31/SKW/2018 z dnia 29.11.2018 r.

Decyzja SKW nr 32 – zwołanie zwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Samorządu Studenckiego WAT:

Decyzja SKW nr 32/SKW/2018 z dnia 29.11.2018 r.

Decyzja nr 33:

Decyzja SKW nr 33

Decyzja nr 34:

Decyzja SKW nr 34

Obwieszczenie ws. ogłoszenia wyników wyborów podczas Zgromadzenia Samorządu Studenckiego WAT:

Obwieszczenie SKW z dnia 06.12.2018 r. ws. ogłoszenia wyników wyborów podczas Zgromadzenia Samorządu Studenckiego WAT

Decyzja nr 35:

Decyzja SKW nr 35

Decyzja SKW nr 36 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów przeprowadzonych podczas Zgromadzenia Samorządu Studenckiego WAT w dniu 06 grudnia 2018 r.:

Decyzja SKW nr 36/SKW/2018 z dnia 10.12.2018 r.

Obwieszczenie SKW ws. wyników głosowania na posiedzeniu Parlamentu w dniu 13.12.2018 r.:

OBWIESZCZENIE SKW z dnia 14.12.2018 r.

Decyzja SKW nr 37 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów przeprowadzonych na pierwszym nadzwyczajnym posiedzeniu Parlamentu Samorządu Studenckiego WAT w dniu 13.12.2018 r.:

Decyzja SKW nr 37/SKW/2018 z dnia 18.12.2018 r. ws. stwierdzenia ważności wyborów przeprowadzonych na pierwszym nadzwyczajnym posiedzeniu Samorządu Studenckiego WAT