Uchwały

Uchwała_1 w sprawie zadań do zrealizowania przez Samorząd w kadencji 2018

Uchwała_2 w sprawie dołączenie do Porozumienia Uczelni Warszawskich

Uchwała_3 w sprawie zgody na przekazanie środków na organizację posiedzenia PUW

Uchwała_4 w sprawie decyzji Rektora w sprawie podziału dotacji MNiSW o pomocy materialnej

Uchwała_5 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora odnośnie organizacji studenckich

Uchwała_6 w sprawie przekazania środków na organizacją Balu Studenta

Uchwała_7 w sprawie przekazania środków na organizacją Pucharu Rektorów

Uchwała_9 w sprawie przekazania środków na organizacją Juwenaliów MegaWAT 2018

Uchwała 10 w sprawie wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w semestrze letnim

Uchwała_11_bez_załączników w sprawie budżetu na rok 2018

Uchwała_11 z załącznikami

Uchwala_12 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT

Uchwala_13 w sprawie zgody na przekazanie środków z budżetu Samorządu Studenckiego WAT na organizację szkolenia

Uchwała_14 w sprawie zgody na przekazanie środków z budżetu Samorządu Studenckiego WAT na organizację szkolenia

Uchwała_16 w sprawie zarządzenia Rektora WAT zmieniającego zarządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT

Uchwała_18 w kwestii zmiany zarządzenia Rektora WAT w sprawie organizacji studenckich

Uchwala_19_s1 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Studenckiego WAT

Uchwala_19_s2 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Studenckiego WAT