WRS WTC

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

SEKRETARZ WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

 

GRABOWSKI Igor

GRZYB Patrycja