WRS WML

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHATRONIKI I LOTNICTWA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHATRONIKI I LOTNICTWA

SEKRETARZ WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHATRONIKI I LOTNICTWA

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHATRONIKI I LOTNICTWA

WILCZEK Adrian

ZYGUŁA Barbara

TRZCIŃSKI Wojciech