WRS WME

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

SEKRETARZ WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO