WRS WLO

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU LOGISTYKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU LOGISTYKI

JAKUBOWSKI Mateusz

SEKRETARZ WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU LOGISTYKI

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU LOGISTYKI

STRZYŻ Katarzyna