WRS WIG

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

SEKRETARZ WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI