WRS WEL

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI

SEKRETARZ WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI

ZAWISTOWSKI Kamil

ZONTEK Marek