WRS WCY

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU CYBERNETYKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU CYBERNETYKI

SEKRETARZ WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU CYBERNETYKI

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU CYBERNETYKI

RADZIKOWSKA Marta

WNUK Aneta