Wydziałowe Rady Samorządu

Wydziałowa Rada Samorządu Instytutu Optoelektroniki (WRS IOE)

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Cybernetyki (WRS WCY)

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału  Inżynierii Lądowej i Geodezji (WRS WIG)

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału  Elektroniki (WRS WEL)

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału  Mechanicznego (WRS WME)

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału  Mechatroniki i Lotnictwa (WRS WML)

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału  Logistyki (WRS WLO)

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Nowych Technologii i Chemii (WRS WTC)