Władze

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WAT

Tomasz Chudobiński
chudobinski.tomasz@gmail.com

PREZYDIUM SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WAT

Zastępca przewodniczącego ds. kształcenia
Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@student.wat.edu.pl

Zastępca przewodniczącego ds. organizacji
Dawid Mrozek
dawid.mrozek@student.wat.edu.pl

Zastępca przewodniczącego ds. mundurowych
Patrycja Dziurdzia
patrycja.dziurdzia@student.wat.edu.pl

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYBORCZEJ

Konrad Skowron
konrad.skowron@student.wat.edu.pl