RS WTC

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

Mateusz Szymański

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

Wojciech Lasek
Chemia III rok
wojciech.lasek@student.wat.edu.pl

SEKRETARZ WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

Magda Senderek
Chemia IV rok
magda.senderek@student.wat.edu.pl

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

Byczyńska Klaudia
Cieślińska Maja
Grzyb Patrycja
Kępisty Alan
Ludorf Kamil
Popecka Monika
Skowron Konrad