RS WML

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHATRONIKI I LOTNICTWA

Marcin Smentek
Lotnictwo i Kosmonautyka V rok
marcin.smentek@student.wat.edu.pl

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHATRONIKI I LOTNICTWA

Ewa Czop
Mechatronika IV rok
eczop95@gmail.com

SEKRETARZ WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHATRONIKI I LOTNICTWA

Kacper Heda
Lotnictwo i Kosmontautyka I rok
kacper.heda@student.wat.edu.pl

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHATRONIKI I LOTNICTWA

Bernach Przemysław
Kownacki Michał
Kuźwa Maciej
Likus Łukasz
Sabady Miłosz