RS WME

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

Arkadiusz Filoda
Mechanika i Budowa Maszyn II rok
arkadiusz.filoda@student.wat.edu.pl

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

Łukasz Makaryk
Mechanika i Budowa Maszyn III rok
lukasz.makaryk@gmail.com

SEKRETARZ WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

Patryk Paszka

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

Kilanowska Maria
Nierobisz Zuzanna
Stępniak Paulina
Zalewska Justyna