RS WLO

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU LOGISTYKI

Bartosz Eliks

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU LOGISTYKI

Tomasz Chudobińśki
Obronność Państwa III rok
chudobinski.tomasz@gmail.com

SEKRETARZ WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU LOGISTYKI

Michał Bubel
Obronność Państwa I rok
michal.bubel@student.wat.edu.pl

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU

Kordalski Adam
Wachowicz Dariusz