RS WIG

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

Aleksandra Szrek
Geodezja i Katografia II rok
aleksandra.szrek@student.wat.edu.pl

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

Hrehorowicz Edyta
Geodezja i Kartografia II rok
edyta.hrehorowicz@student.wat.edu.pl

SEKRETARZ WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

Dziurdzia Patrycja
Geodezja i Kartografia IV rok
patrycjaxdziurdzia@gmail.com

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

Bąk Justyna
Dziurdzia Patrycja
Lisek Mateusz
Stępień Marta
Śmiarowski Michał