RS WCY

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU CYBERNETYKI

Artur Nałęcz-Gembicki
Informatyka II rok
artur.naleczgembicki@student.wat.edu.pl

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU CYBERNETYKI

Kamil Kiciński-Jodłowski
Informatyka V rok
kamil.kicinski@student.wat.edu.pl

SEKRETARZ WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU CYBERNETYKI

Aneta Wnuk
Informatyka III rok
aneta.wnuk@student.wat.edu.pl

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁU CYBERNETYKI

Brzozowska Natalia
Burka Dorota
Czarnocki Emil
Czerwiński Cezary
Dziubiel Jerzy
Januszewska Blanka
Konarski Robert
Kowal Monika
Strzesak Przemysław
Wrona Monika