Organy uczelniane

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W SENACIE WAT:

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W KOLEGIUM ELEKTORÓW AKADEMII:

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII:

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W KOMISJI SENACKIEJ DS. KSZTAŁCENIA:

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W KOMISJI SENACKIEJ DS. STUDENCKICH I DOKTORANCKICH:

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W RADZIE BIBLIOTECZNEJ: