wiWAT

KonferencjaWiedza i Innowacje wiWAT” stanowi forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów i młodych pracowników nauki. Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych. Samorząd Studencki WAT organizuje tę konferencję przy współudziale Samorządu Doktorantów WAT oraz Działu Spraw Studenckich.