KSM

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI STUDENTÓW MUNDUROWYCH

Łukasz Makaryk
WME, Mechanika i Budowa Maszyn III rok
lukasz.makaryk@gmail.com

 

Do kompetencji Komisji Studentów Mundurowych należy w szczególności:

  • reprezentowanie studentów mundurowych wobec Władz Akademii i Wydziałów w zakresie pełnienia służby kandydackiej;
  • zajmowanie stanowiska w kwestiach dotyczących studentów mundurowych;
  • współpraca z Wojskowym Wydziałem Wychowawczym WAT;
  • proponowanie Przewodniczącemu Samorządu delegatów do wzięcia udziału w zjazdach organizacji zrzeszających samorządy studenckie uczelni mundurowych;
  • doradzanie we wszystkich przedsięwzięciach Samorządu kierowanych do kandydatów na żołnierzy zawodowych;
  • realizacja wniosków studentów mundurowych w zakresie polepszenia warunków służby kandydackiej;
  • dbanie o kultywowanie tradycji podchorążackich w Akademii;
  • współpraca ze Studenckim Kołem Historycznym WAT.