KSB

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SOCJALNO-BYTOWEJ

Robert Konarski
WCY, Bezpieczeńśtwo Narodowe V rok
robert.konarski@student.wat.edu.pl

Do kompetencji Komisji Socjalno-Bytowej należy w szczególności:

  • prowadzenie we współpracy z organami Akademii działalności w zakresie socjalno-bytowym na rzecz studentów WAT;
  • współpraca z RM i wspieranie inicjatywy mieszkańców DS;
  • współdecydowanie z władzami Akademii w zakresie procedury przyznawania miejsc w DS;
  • współpraca z organami Akademii w sprawach związanych z naruszeniem zasad Regulaminu Domu Studenckiego;
  • współpraca z administratorem sieci internetowej w DS.