Kontakt

Biuro Samorządu Studenckiego
Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosław Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 11a/024
01-476 Warszawa
Mail: samorzad@student.wat.edu.pl