KKS

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KULTURY I SPORTU

Ewa Czop
WML, Mechatronika IV rok
eczop95@gmail.com


Do kompetencji Komisji Kultury i Sportu należy w szczególności:

  • organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym oraz rozrywkowym;
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Akademii realizującymi zadania na rzecz kultury;
  • współpraca z klubami studenckimi i teatrami;
  • współpraca z Komisją Informacji i Promocji w zakresie pozyskiwania środków potrzebnych do realizacji zadań Komisji.