KIP

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INFORMACJI I PROMOCJI

Dominika Góralska

 

Do kompetencji Komisji Informacji i Promocji należy w szczególności:

  • informowanie studentów Akademii o pracach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami samorządów studenckich innych uczelni, a także organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;
  • współpraca z mediami działającymi w WAT oraz z mediami zewnętrznymi;
  • prowadzenie działalności z zakresu public relations;
  • budowanie pozytywnego wizerunku Samorządu i Akademii;
  • współpraca z Działem Promocji WAT, Rzecznikiem WAT oraz Redaktorem Naczelnym Głosu Akademickiego;
  • promowanie przedsięwzięć realizowanych przez Komisje Programowe;
  • zarządzanie stroną internetową Samorządu oraz promocja Samorządu w mediach społecznościowych.