KDN

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ

Miłosz Sabady
WML, Lotnictwo i Kosmonautyka IV rok
milosz.sabady@student.wat.edu.pl

Do kompetencji Komisji Dydaktyczno-Naukowej należy w szczególności:

  • organizowanie i wspieranie wszelkich działań studenckich związanych z dydaktyką;
  • opracowywanie stanowiska środowiska studenckiego dotyczącego spraw omawianych w Senackiej Komisji ds. Kształcenia;
  • współpraca z organami Akademii w sprawie poprawy jakości kształcenia;
  • promowanie studenckiego ruchu naukowego i wspieranie wszelkich inicjatyw naukowych i dydaktycznych prowadzonych przez stowarzyszenia, organizacje i WRS;
  • organizacja szkoleń dla społeczności studenckiej, w szczególności w porozumieniu z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, przeszkolenia studentów rozpoczynających studia w zakresie praw i obowiązków studenta;
  • współudział w procesie LPP Erasmus oraz wspieranie wymiany studenckiej i innych międzynarodowych inicjatyw.