Uchwały

NAJNOWSZY REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WAT

Uchwały:

Uchwała Nr 1 Parlamentu – ustalenie zadań do realizacji w kadencji 2017

Uchwała Nr 2 Parlamentu – załącznik projekt decyzji RKR podział dotacji

Uchwała Nr 2 Parlamentu – podział dotacji

Uchwała Nr 3 Parlamentu – zał. 1 Plan PRF na 2017 r. SS WAT

Uchwała Nr 3 Parlamentu – zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Samorządu na 2017 r.

Uchwała Nr 4 Parlamentu – zmiana Regulaminu

Uchwała Nr 5 Parlamentu – zmiana Regulaminu o KR

Uchwała Nr 6 Parlamentu – uchylenie uchwał 4 i 5

Uchwała Nr 8 Parlamentu – ustalenie zadań do realizacji w kadencji 2017

Uchwała Nr 9 Parlamentu – zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Samorządu na 2017 r.

Uchwała Nr 10 Parlamentu – ws. zmiany zarządzenia w sprawie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Załącznik do Uchwały Nr 10

Uchwała Nr 11 – w sprawie uzgodnienia projektu decyzji dotyczącej ustalenia terminów składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej oraz dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne i zwiększenie stypendium socjalnego

Uchwała Nr 12 – zmieniająca Uchwałę ws. uchwalenia Regulaminu Samorządu Studenckiego WAT

Uchwała Nr 13 – ws. zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 9/PAR/2017

Uchwała Nr 14 – ws. wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT obowiązującej w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Uchwała Nr 15 – podział dotacji

Uchwała Nr 16 – umożenie kredytów

Uchwała Nr 17 – ws. zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 13

Uchwała o ważności wyborów na funkcję Studenckiego Komisarza Wyborczego Samorządu Studenckiego WAT

Uchwała – kandydaci na Studenckiego Komisarza Wyborczego

Decyzje:

Decyzja nr 1 SKW – zarządzenie wyborów do organów Samorządu Studenckiego WAT

Decyzja nr 2 SKW – powołanie komisji wyborczych w wyborach do organów Samorządu Studenckiego WAT

Decyzja nr 3 SKW – zmiana składu komisji wyborczej WME

Decyzja nr 4 SKW – stwierdzenia ważności wyborów do WRS, RM i Parlamentu z list ogólnouczelnianych

Decyzja nr 5 SKW – terminarz wyborczy w wyborach na Zgromadzeniu oraz posiedzeniach WRS i RM

Decyzja nr 6 SKW – powołanie pełnomocników SKW do przeprowadzenia wyborów

Decyzja nr 7 SKW – stwierdzenie nieważności wyborów

Decyzja nr 8 SKW – terminarz powtórych wyborów w WRS WEL, WME, WTC i IOE

Decyzja nr 9 SKW – terminarz czynności wyborczych na  posiedzeniu Parlamentu Samorządu

Decyzja nr 10 SKW – stwierdzenie ważności wyborów na Zgromadzeniu, WRS i RM

Decyzja nr 11 SKW – w sprawie stwierdzenia ważności wyborów na posiedzeniach WRS WEL WME WTC i IOE

Decyzja nr 12 SKW – stwierdzenie ważności wyborów na posiedzeniu Parlamentu

Decyzja nr 13 SKW – zarządzenie wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów w Radzie WCY

Decyzja nr 14 SKW – stwierdzenie ważności wyborów uzupełniających do Rady WCY

Decyzja nr 15 SKW – stwierdzenie utraty mandatu członka organu Samorządu Studenckiego WAT

Decyzja nr 16 SKW – stwierdzenie utraty mandatu członka organu Samorządu Studenckiego WAT

Obwieszczenia:

Obwieszczenie SKW z 24 kwietnia 2017 – wyniki wyborów

Obwieszczenie wyborcze SKW z 28 kwietnia 2017 – wybory na Zgromadzeniu, WRS i RM

Obwieszczenie SKW z 15 maja 2017 – wyniki wyborów na Zgromadzeniu, WRS i RM

Obwieszczenie wyborcze SKW z 16 maja 2017 – wybory na posiedzeniu Parlamentu Samorządu

Obwieszczenie SKW z 19 maja 2017 – wyniki wyborów WRS WEL, WME, WTC i IOE

Obwieszczenie SKW z 25 maja 2017 – wyniki wyborów na pierwszym posiedzeniu Parlamentu Samorządu Studenckiego WAT

Wzór zgłoszenia kandydata w wyborach samorządowych

Obwieszczenie – wyniki wyborów na funkcję Studenckiego Komisarza Wyborczego Samorządu Studenckiego WAT