Regulaminy

Regulamin Samorządu Studenckiego WAT:

Regulamin Samorządu Studenckiego WAT – tekst jednolity

Uchwała Nr 7 Parlamentu zmiana Regulaminu

Uchwała nr 12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Studenckiego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

Statut Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie:

Statut Wojskowej Akademii Technicznej

Ustawa o szkolnictwie wyższym:

Ustawa o szkolnictwie wyższym