Koła Naukowe

Koło Naukowe Elektroników

Koło Naukowe Elektroników działa na Wydziale Elektroniki.
Opiekunem naukowym koła jest mjr dr inż. Mirosław Czyżewski
Szczegółowe informacje: kne.wel.wat.edu.pl

Koło Naukowe Energetyków

Koło Naukowe Energetyków działa na Wydziale Elektroniki
Opiekunem naukowym jest dr inż. Marek SUPRONIUK
Szczegółowe informacje: knen.wel.wat.edu.pl

Koło Naukowe Chemików

Koło Naukowe Chemików działa na Wydziale Nowych Technologii i Chemii
Opiekunem naukowym koła jest mgr Agata Oszczak-Nowińska (agata.oszczak@wat.edu.pl)
Szczegółowe informacje: knchwat@gmail.com www.facebook.com/knchwat

Koło Naukowe Fizyków

Koło Naukowe Fizyków działa na Wydziale Nowych Technologii i Chemii.
Opiekunem naukowym koła jest kpt. dr inż. Małgorzata Kopytko
Szczegółowe informacje na postalu https://www.facebook.com oraz na stronie WTC

Koło Naukowe Studentów Inżynierii Materiałowej

Koło Naukowe Studentów Inżynierii Materiałowej działa na Wydziale Nowych Technologii i Chemii.
Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Dariusz Zasad
Szczegółowe informacje: na stronie WTC


Koło Naukowe Studentów Geodezji „Geopixel”

Koło Naukowe Studentów Geodezji „Geopixel” działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji.
Opiekunem naukowym koła jest mgr inż. Dorota Latos
Szczegółowe informacje: www.wig.wat.edu.pl/knsgeopixel

Koło Naukowe Studentów „Budownictwo”

Koło naukowe Studentów „Budownictwo” działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji.
Opiekunem naukowym koła jest Marlena Niedziałek
Szczegółowe informacje: www.wig.wat.edu.pl/budownictwo

Koło Naukowe Logistyki Stosowanej

Koło Naukowe Logistyki stosowanej działa na Wydziale Logistyki
Opiekunem naukowym koła jest ppłk dr inż. Jarosław Sieczka
Szczegółowe informacje: www.kns.ilog.wat.edu.pl

Koło Naukowe Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania

Koło Naukowe Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania działa na Wydziale Mechanicznym
Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Krzysztof Grzelak
Szczegółowe informacje: na stronie http://kns.wme.wat.edu.pl/

Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej działa na Wydziale Mechanicznym.
Opiekunem naukowym koła dr inż. Kamil Sybilski
Szczegółowe informacje: na stronie http://kns.wme.wat.edu.pl/

Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych

Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych działa na Wydziale Mechanicznym.
Opiekunem naukowym koła jest mjr dr inż. Krzysztof GOCMAN
Szczegółowe informacje: na stronie http://kns.wme.wat.edu.pl/

Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki

Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki działa na Wydziale Mechanicznym.
Opiekunem naukowym koła jest płk dr inż. Adam Bartnicki
Szczegółowe informacje: na stronie http://kns.wme.wat.edu.pl/


Koło Naukowe Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych

Koło Naukowe Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych działa na Wydziale Mechanicznym.
Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Kazimierz Koliński
Szczegółowe informacje: na stronie http://kns.wme.wat.edu.pl/

Koło Naukowe Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu

Koło Naukowe Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu działa na Wydziale Mechanicznym.
Opiekunem naukowym koła jest dr hab inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT
Szczegółowe informacje: www.wme.wat.edu.pl/kn_zkpibt

Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki

Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki działa na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa.
Opiekunem naukowym koła jest kpt. dr inż. Konrad Wojtowicz
Szczegółowe informacje: WML

Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia

Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia działa na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa
Opiekunem naukowym koła jest mjr dr inż. Wojciech KOPERSKI
Szczegółowe informacje: www.wml.wat.edu.pl/index.php/kns-tu.html

Koło Naukowe Studentów Systemów Mechatronicznych

Koło Naukowe Studentów Systemów Mechatronicznych działa na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa.
Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Jarosław PANASIUK
Szczegółowe informacje: w zakładce

Studenckie Koło Naukowe Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji

Studenckie Koło Naukowe Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji działa na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa.
Opiekunem naukowym jest mjr dr inż. Paweł Płatek
Szczegółowe informacje: zakładce

Koło Naukowe „Cyberguru”

Koło Naukowe „Cyberguru” działa na Wydziale Cybernetyki.
Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Jarosław Koszela
Szczegółowe informacje na portalu Facebook

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego działa na Wydziale Cybernetyki.
Opiekunem naukowym jest dr Wiesław Śmiałek
Szczegółowe informacje na stronie

Studenckie Koło Naukowe Strategia

Studenckie Koło Naukowe Strategia działa na Wydziale Cybernetyki.
Opiekunem naukowym koła jest mgr Wiesława Załoga
Szczegółowe informacje na stronie

Koło Naukowe Optoelektroników

Koło działa przy Instytucie Optoelektroniki
Opiekunem naukowym koła jest ppłk dr hab inż. Jacek Wojtas
Szczegółowe informacje na stronie

Koło Zainteresowań Cybernetycznych

Koło działa przy Wydziale Cybernetyki
Opiekunem naukowym koła jest mjr dr inż. Mariusz Chmielewski
Szczegółowe informacje: www.facebook.com/KZCWAT

Koło Naukowe Cybersecurity

Koło działa przy Wydziale Cybernetyki
Opiekunem naukowym koła jest mgr inż. Łukasz Skibniewski

Koło Naukowe Tradycji i Chwały Wojska Polskiego

Koło działa przy Klubie WAT
Opiekunem naukowym koła jest mgr inż. Krzysztof CICHAŃSKI
Szczegółowe informacje na portalu Facebook

Oprócz wyżej wymienionych kół działają takie organizacje jak:

Koło Naukowe Doktorantów WAT „Innowacje w kształceniu Akademickim” IKA
Koło działa przy Dziale Organizacji Kształcenia
Opiekunem naukowym koła jest dr Ewa Łakoma

Studenckie Koło Żeglarskie

Studenckie Koło Żeglarskie działa przy Studium Wychowania Fizycznego WAT.
Opiekunem koła jest mgr Zdzisław Czajko
Szczegółowe informacje na portalu Facebook

Studencki Klub Rowerowy Voyager

Studencki Klub Rowerowy Voyager działa przy Studium Wychowania Fizycznego WAT.
Opiekunem koła jest mgr Krzysztof Kępniak
Szczegółowe informacje u opiekuna koła.

Studenckie Koło Sportów Zimowych

Studenckie Koło Sportów Zimowych działa przy Studium Wychowania Fizycznego WAT.
Opiekunem koła jest mgr Anna Rybak
Szczegółowe informacje u opiekuna koła.

Studenckie Koło Historyczne

Opiekunem Koła jest Andrzej Ziółkowski
Szczegółowe informacje na stronie

Stowarzyszenie Studentów BEST WAT

Stowarzyszenie Studentów BEST WAT jest organizacją zarządzaną przez studentów
Szczegółowe informacje na stronie.

Studenckie Koło Air Soft Guns „Grupa Taktyczna Szpon”

Opiekunem koła jest ppłk Jarosław Czarnecki
Szczegółowe informacje na portalu Facebook

Studenckie Koło SEP

Koło jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym. Siedzibą koła jest Wydział Elektroniki WAT.
Prezesem koła jest Maciej Filipowicz
Szczegółowe informacje: sep.wel.wat.edu.pl/index.php/pl/studenckie-kolo-sep-2

Studenckie Koło SIMP

Koło ma na celu poszerzanie wiedzy z zakresu mechatroniki oraz lotnictwa i kosmonautyki. Działa przy Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa WAT.
Szczegółowe informacje: www.wml.wat.edu.pl/index.php/kns-3.html

Studencki Klub Modelarski WAT

Klub zrzesza studentów, którzy zajmowali się lub zajmują budowaniem latających i nielatających statków powietrznych. Działa przy Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa.
Szczegółowe informacje: www.wml.wat.edu.pl/index.php/skm.html

Uczelniana Organizacja „Woda, Ląd, Powietrze”

Uczelniana Organizacja „Woda, Ląd, Powietrze” działa przy Studium Szkolenia Wojskowego
Opiekunem Organizacji jest mjr Krzysztof Jaskólski
Szczegółowe informacje: www.ssw.wat.edu.pl/?page_id=222

Organizacja Erasmus Student Network WAT

Szczegółowe informacje: www.facebook.com/ErasmusWat