Akademiki

Uwaga! Poniższe informacje mogą być nieaktualne, pracujemy nad ich zaktualizowaniem!

Studenci Wojskowej Akademii Technicznej mają możliwość korzystać z zakwaterowania w akademikach, które znajdują się na terenie uczelni. Pierwszeństwo w kolejce posiadają studenci studiów stacjonarnych.

Nasze Domy Studenckie:

 • Dom studencki Nr 2, ul. Kaliskiego 11, 01-476 Warszawa
  350 miejsc w pokojach 2-osobowych,tel. 261 837 699, 261 837 999
 • Dom studencki Nr 3, ul. Kaliskiego 11A, 01-476 Warszawa
  200 miejsc w pokojach 1- i 2-osobowych, tel. 261 837 587, 261 839 893

Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość zakwaterowania w Domu Asystenta WAT,  tel. +48 261 837 364, 261 837 925.

Wysokość opłaty za miejsce w akademiku w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

DS2:

          -340 zł miesięcznie za miejsce;

DS3:

         – 470 zł miesięcznie za miejsce w pokoju 1-osobowym;

         – 400 zł miesięcznie za miejsce za pokój 2-osobowy;

          -390 zł miesięcznie za miejsce w pokoju 3-osobowym;

          -400 zł miesięcznie za miejsce w pokoju dla niepełnosprawnych;

-w pokoju dla małżeństw z małymi dziećmi: 370 zł miesięcznie od osoby dorosłej oraz 100 zł miesięcznie od dziecka.

 

Zasady kwaterowania na rok akademicki 2017/2018:

Student, który ubiega się o miejsce w akademiku będzie musiał poddać się kwalifikacji punktowej, której zasady dostępne są w Regulaminie przydzielania miejsc w domach studenckich WAT na rok akademicki 2017/2018. Punkty kwalifikacyjne przyznawane są za dochód i za odległość miejsca zamieszkania od WAT.

Studenci i doktoranci, którzy w roku akademickim 2016/2017 posiadali status studenta/doktoranta WAT (niezależnie czy mieszkali w domu studenckim w roku akademickim 2016/2017 czy nie) chcący ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 muszą do dnia 23 czerwca 2017 r. złożyć niżej wymienione dokumenty:

 • wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim WAT w roku akademickim 2017/2018;
 • oświadczenie dotyczące dochodów;
 • zaświadczenie o nauce (dotyczy tylko rodzeństwa).

Studenci i doktoranci, którzy w roku 2017 przeszli rekrutację do WAT chcący ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 muszą do dnia 28 lipca 2017 r. złożyć te same dokumenty, które zostały wyżej wymienione. Zbieranie wniosków o zakwaterowanie w domach studenckich WAT od studentów I roku studiów rozpocznie się po ogłoszeniu oficjalnych wyników rekrutacji do WAT.

UWAGA: Nie są wymagane zaświadczenia z urzędów (np. Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy itp;,) potwierdzające dochód. Podstawą są oświadczenia, których wzory określają załączniki do Regulaminu.

 

Jak obliczyć dochód?

Dochód netto w rodzinie studenta/doktoranta liczy się w następujący sposób:

DN = Dus – Sus – Pn – Suz

DN – dochód netto na członka rodziny studenta/doktoranta
Dus – dochód (można go uzyskać z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź z PIT-11 za rok 2016),
Sus – składka na ubezpieczenie społeczne (można ją uzyskać z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź z PIT-11 za rok 2016) ,
Pn – podatek należny (można go uzyskać z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź z PIT-11 za rok 2016),
Suz – składka na ubezpieczenie zdrowotne (jej wysokość można uzyskać w ZUS)

Miesięczny dochód na członka rodziny wylicza się sumując wszystkie dochody netto osiągnięte przez członków rodziny w danym roku kalendarzowym (na rok akademicki 2017/2018 jest to rok 2016), a następnie dzieli się tę sumę przez 12 miesięcy i przez liczbę członków rodziny wpisaną we wniosku.

Przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego należy przyjąć przelicznik 1975 zł za 1 ha przeliczeniowy.

 

Jaką wpisać odległość?

Odległość, od miejsca zamieszkania do siedziby Wojskowej Akademii Technicznej (ul. Kaliskiego 2) deklarowana we wnioskach, będzie sprawdzana na podstawie opcji „Wyznacz trasę” na stronie internetowej www.maps.google.pl (od miejscowości zameldowania do siedziby WAT – ul. Kaliskiego 2). Bierze się pod uwagę trasę najkrótszą – samochodem.

 

Gdzie składać wniosek?

Wypełnione wnioski wraz z załączonymi drukami można składać w Dziale Spraw Studenckich (bud. główny, pok. 91A – wejście G). Można je również dostarczyć pocztą, z dopiskiem na kopercie „Dział Spraw Studenckich”.

 

Regulaminy

 

Wzory dokumentów

 • Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w roku akademickim 2017/2018 [PDF] [XLS]
 • Załącznik nr 2 – oświadczenie o uzyskanych dochodach [PDF] [XLS]
 • Załącznik nr 3 – oświadczenie o nauce [PDF] [XLS]
 • Załącznik nr 5 – wniosek o zwrot opłaty rezerwacyjnej [PDF] [DOC]